RDL-Micro

De bodemverbeteraar NR 1!

Vruchtbaarheid van de bodem wordt bepaald door de aanwezige organische stof,
waarvan het belangrijkste gedeelte gevormd wordt door humus,
ontstaan door ontbinding van dierlijk en plantaardig materiaal,
met als actieve componenten humus- en fulvozuren.
Moderne landbouwtechnieken die zeer intensief zijn, met wisselteelten,
en daar bovenop omwille van milieuredenen de verminderde toevoer van organische stof onder de vorm van vaste mest of drijfmest,
zorgen dat de hoeveelheid organische stof in de bodem sterk daalt.
RDL biedt U daarom een zeer belangrijk alternatief aan: “RDL-Micro”, de bodemverbeteraar nr 1.
RDL-Micro is ons basisproduct: een combinatie van BENTONIET en geïncorporeerde HUMUS- en FULVOZUREN,
aangeboden in vloeibare vorm of vaste vorm.

RDL-Micro heeft volgende eigenschappen:

  • Bentoniet is een in de natuur voorkomende kleisoort, genoemd naar zijn eerste vindplaats: Fort Benton in Wyoming (USA).

Het heeft de eigenschap dat het relatief veel water kan opnemen (1kg bentoniet kan 10 liter water opnemen) en wordt daarom soms ook “zwelklei” genoemd. De eenmaal opgezwollen klei kan in periodes van droogte het opgenomen water weer afstaan, een eigenschap waarvan in de landbouw dankbaar gebruik gemaakt wordt. De bentoniet verbetert immers de vochthuishouding van de bodem waardoor er minder voedingsstoffen zullen uitspoelen.

Om deze redenen is bentoniet uiterst aangewezen voor gebruik op drogere bodems of om drogere periodes te overbruggen.

  • De humuszuren hebben een tragere, maar langere werking omdat ze traag afgebroken worden.
  • De fulvozuren daarentegen zorgen voor een onmiddellijke werking en effect, omdat ze snel afgebroken worden.
  • De humuszuren zijn oplosbaar bij een bodem pH > 6, de Fulvozuren lossen op bij een pH waarde tussen 3 en 12.
  • Positief effect op de kwaliteit van de bodem en de bodemstructuur: er komt meer lucht in de bodemlagen hetgeen gunstig is voor het natuurlijk voorkomende bodemleven, de wortelontwikkeling van de plant en de enzymatische processen in de bodem
  • Zorgt dat voedingsstoffen vanuit de bodem beter beschikbaar worden voor de plant, vooral de fulvozuren stimuleren de opname van voedingsstoffen uit de bodem.
  • Heeft een rechtstreeks effect op de beworteling van de plant (naast het onrechtstreekse effect via de bodemdichtheid): vooral de fijne wortels gaan beter groeien, en het zijn deze die belangrijk zijn voor de water- en nutriëntenopname van de plant.
  • De combinatie humuszuren en bemesting conform het advies geven een duidelijke verhoging van de productie ten opzichte van enkel bemesting conform het advies.
  • Humuszuren hebben een duidelijk positieve invloed op het milieu en de omgeving: minder nitraatuitspoeling, hetgeen een besparing op meststoffen betekent en het minder voorkomen van nitraten in oppervlaktewaters en waterlopen, ook NPK’s worden beter opgenomen.

SAMENGEVAT:

RDL-MICRO ZORGT VOOR:

BETERE BELUCHTING BODEM

BETERE VOCHTVOORZIENING IN DE BODEM

BETERE WORTELGROEI

BETERE BESCHIKBAARHEID VOEDINGSSTOFFEN IN DE BODEM

BETERE WEERSTAND VAN ONZE GEWASSEN

BETER VOOR HET MILIEU:

MINDER NITRAATUITSPOELING

BETERE OPNAME VAN N.P.K. DOOR DE PLANT

 

RDL-Micro informatie aanvraagformulier: