RDL NV is actief op verschillende tereinen.

Voor meer informatie kan u terecht bij onze aanvragen.

RDL NV

Reconversie maatschappij

RDL NV - Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu - is reeds jaren professioneel actief in de sector van de infrastructuur werken en de gestuurde boringen.

Met de naamgeving van ons bedrijf wensen wij onze bedrijfskernwaarden kenbaar te maken. Binnen de huidige maatschappij komt hergebruik, verantwoord grondstofgebruik en duurzaamheid meer centraal te staan dan ooit tevoren. Onze nieuwe activiteit ligt in lijn met deze visie en wenst bij te dragen tot een duurzamer leefmilieu.

Binnen de bestaande boringsopdrachten dient zich namelijk een nieuwe opportuniteit aan dewelke actueel voorzien werd binnen het vernieuwde wettelijke kader in VLAREBO. Een belangrijke stap waarin de Vlaamse Overheid heeft voorzien.

RDL NV wil een veilige en traceerbare herverwerking voorzien van bentonietslib via een adequaat verwerkingsproces tot een bodemverbeteraar, binnen een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015 standaard, en in conformiteit met de wettelijke eisen opgelegd via VLAREBO en het KB meststoffen.

Hiermee beogen we de kwaliteit, productveiligheid, traceerbaarheid en wettelijkheid van het eindproduct t.a.v. de klant, de consument, de opdrachtgever, de overheid en andere belanghebbenden aantoonbaar te kunnen maken.

Het innovatief verkregen eindproduct bezit de eigenschap naar de eindgebruiker toe, dat de bodem meer opbrengst genereert door positieve bijdrage aan de bodemkwaliteit. Het belangrijkste ecologische en maatschappelijke voordeel ten gevolge van het hergebruik is een betere benutting van de primaire bronnen.

Het management wenst de nodige middelen ter beschikking te stellen om het kwaliteitsmanagementsysteem te laten ontwikkelen, een continue verbetering én de tevredenheid van belanghebbenden te beogen binnen de context van onze organisatie. Om dit te garanderen laten wij ons periodiek auditen door een bevoegde, onafhankelijke instelling. Daarnaast gebeuren er periodieke interne evaluaties zoals de beoordeling door de directie, de interne audits en de opvolging van maatregelen

reconversiemaatschappij