RDL NV heeft zich volledig toegelegd op het transport en de verwerking van bentonietslib afkomstig van gestuurde boringen, conform de huidige regelgeving, in voege sinds  1 april 2019.

Op 1 april 2019  werd het bentonietslib overgeheveld van het vlarema naar het vlarebo, hetgeen heel wat wijzigingen met zich meebracht en dit zowel  administratief als in de praktijk.

Voortaan dient er voor aanvang van de werken een grondtransportmelding  te gebeuren bij een erkende bodembeheerorganisatie. De administratieve keten verloopt verder via een eindverklaring, een technisch verslag en  een conformverklaring om uiteindelijk via grondtransporttoelatingen te eindigen in een bodembeheerrapport. RDL NV neemt deze volledige adminstratie voor haar klanten over.

Deze administratie gaat in de praktijk gepaard met monsternames door een erkend bodemsaneringsdeskundige en analyses door een erkend laboratorium.

Bovendien dient volledige traceerbaarheid op ieder moment van de keten gegarandeerd en aangetoond  te worden. RDL NV heeft hiervoor een op maat gemaakte applicatie laten ontwikkelen.

Voor het transport beschikt RDL NV over 2 tractoren,  een vrachtwagen en een trekker, uitgerust met een zuigvat van 14 tot 30m³.

Het huren van vloeistofdichte containers voor tijdelijke opslag op de werf tot zelfs mobiele verwerking ter plaatse zijn mogelijk.

RDL NV heeft op dit moment locaties te Oudsbergen, meer (hoogstraten) en evergem, en is nog bezig andere locaties uit te bouwen om alzo dankzij een strategische spreiding, de transportkosten zoveel mogelijk te beperken.