Laboratoria

Bodemkundige Dienst van België (BDB) – Eurofins – Profex

 

BDB en Eurofins beschikken over een uitgebreid laboratorium dat hen toelaat de wettelijk opgelegde analyses onder accreditatie uit te voeren.

BDB en profex stellen het technisch verslag op uitgaande van de analyseresultaten. BDB en profex hebben bodemsaneringsdeskundigen in dienst. Het zijn deze mensen die de monsternames op de bodemmaterialen op een wettelijk vastgelegde manier dienen uit te voeren.

Profex is tevens onze milieucoördinator

Bodembeheerorganisatie

Grondbank vzw , Grondwijzer vzw

Zij spelen als erkende bodembeheerorganisatie een centrale rol in circulaire economie: het opnieuw inzetten van bodemmaterialen. Zij staan in voor de opvolging en traceerbaarheid van grondstromen in het Vlaams gewest. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvolging van tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging die gronden behandelen en opnieuw op de markt brengen. Zij registreren de grondtransportmelding die voorafgaandelijk aan het transport van grondstromen naar een TOP of CGR dient te gebeuren. Zij leveren de grondtransporttoelating af voor bodemmaterialen die hergebruikt worden op een andere eindbestemming. Zij zorgen voor de conform verklaring van een technisch verslag opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige

Geolocatie en beheer van logistieke middelen

QEOS