Bodem

  • Zand: gewassen zand waarvan de analyse en het technisch verslag beschikbaar zijn. Dit zand kan gebruikt worden voor het opvullen van sleuven of het aanvullen van terreinen
  • Ontzand bentonietslib waarvan de gunstige eigenschappen vooral tot uiting komen op zand houdende bodems.