Bodem

 • Zand: gewassen zand waarvan de analyse en het technisch verslag beschikbaar zijn. Dit zand kan gebruikt worden voor het opvullen van sleuven of het aanvullen van terreinen
 • Bentoniet: het geperste materiaal dat ook als ingrediënt dient voor onze bodemverbeteraar. Dit kan gebruikt worden indien er reeds een leverancier van organisch materiaal werd toegediend

Bodem verbeterend middel

 • RDL Bento: Is een gemengd organisch-mineraal bodem-verbeterend middel bevattende humus- en fulvozuren.
 • Ontheffingsnummer EM031.I
 1. Groencompost als bron van organische stof
 2. Bentoniet afkomstig van bentonietslib. Deze wordt uiteraard uitgebreid getest en mag enkel gebruikt worden indien dit bevestigd wordt met een conform verklaard technisch verslag.
 3. Humus- en fulvozuren
 • Organische stof: min 10%
 • Bentoniet en klei: min 25%
 • Humus- en fulvozuren

De aanbevolen dosis bedraagt 15-40 ton/ha, afhankelijk van het type grond waar het wordt toegepast (hogere dosis naarmate het zandgehalte van de bestemmingsgrond groter is).

Om een homogene verdeling van het product te waarborgen, is uitspreiding met een breedstrooier het meest geschikt

1. Organische stof (Os)

De organische stof in de bodem is de sleutel tot de bodemvruchtbaarheid. Ze bestaat uit organische koolstof die de bodem op meerdere manieren beïnvloedt:

 • Os geeft een donkere kleur aan de bodem. Het effect hiervan is dat de bodem sneller opwarmt
 •  

 • Os zorgt ervoor dat de bodem beter doorlaatbaar is voor water en lucht
 •  

 • Os levert bij afbraak voedingsstoffen en mineralen die opgenomen worden door de gewassen
 • Os is een bindmiddel dat bodemdeeltjes aan elkaar doet klitten tot aggregaten. Het effect hiervan is dat de bodem stabieler wordt, er minder korstvorming en minder erosie optreedt en beter doorlaatbaar wordt voor water en gassen
 •  

 • Os houdt CO2 vast waardoor het bijdraagt in de strijd tegen de opwarming van de aarde
 • Os is een bron van voedsel voor organismen in de bodem: we krijgen dus een stimulatie van het bodemleven
 •  

 • Os buffert de zuurtegraad (pH) van de bodem, waardoor deze optimaal blijft
 • Os heeft een positief effect op de waterbinding, vooral in zandbodem, zodat de gewassen meer water ter beschikking krijgen
 •  

 • Os verhoogt de kationuitwisseling van de bodem en neutraliseert op deze manier de negatieve lading van de bodem

2. Betoniet

Bentoniet is een in de natuur voorkomende kleisoort en heeft als belangrijkste eigenschap een groot vocht absorberend vermogen. Bentoniet kan namelijk tot 16x zijn gewicht aan water vasthouden. Hierbij werkt het als een spons: tijdens nattere periodes legt de bentoniet als het ware een waterreserve aan door het water te binden en bij drogere periodes af te geven. Dit effect is vooral spectaculair op zanderige bodems, die van nature het water niet kunnen vasthouden.

 

Voordelen van bentoniet

Bentoniet vormt ook een belangrijk onderdeel van het klei-humuscomplex, dat zorgt voor buffering van de pH, het gehalte aan fosfaat en sulfaat regelt en instaat voor de uitwisseling van voedingsstoffen.

BENTO®

 • Heeft een groot absorptievermogen van water en voedingselementen
 • Het speelt een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid
 • Het verhindert het uitspoelen van voedingselementen
 • Het werkt als een buffer in de bodem
 • Het stimuleert het bodemleven
 • Het zorgt voor een betere water- en luchthuishouding
 • Het is toegelaten in de biologische landbouw

3. Humus- en Fulvozuren (HF)

 • HF verbeteren de enzymatische processen in de bodem en verbeteren samen met de os en de bentoniet de structuur van de bodem
 • HF stimuleren de groei en ontwikkeling van het wortelgestel door de vorming van meer zijwortels en meer absorberende wortelharen. Hierdoor kunnen de gewassen meer voedingsstoffen en water uit de bodem halen.
 • HF beperken de uitspoeling van nitraten zodat de landbouwer kan besparen op meststoffen en bovendien de negatieve invloed op het milieu verkleint.
 • HF zorgen ervoor dat P opgelost blijft en dus beter opneembaar is door de gewassen

 

DE KRACHT VAN RDL BENTO® BESTAAT IN DE SAMENWERKING VAN ORGANISCHE STOF, BENTONIET EN HUMUS- EN FULVOZUREN, DIE MEKAAR VERSTERKEN