2018-09-25 Het Belang Van Limburg.

ECONOMIE

RDL maakt van bentoniet een oplossing voor
landbouw

Bilzens bedrijf werkt aan
oplossing voor droogte

BILZEN/OVERPELT
Het jonge Limburgse bedrijf RDL
werkt momenteel aan een oplossing voor lange
droogteperiodes in de landbouw. 
De basis daarvoor
is bentoniet, een kleiachtige stof die vrijkomt bij
boringen en doorpersingen.
RDL heeft er al een patent op genomen.

 ©Bobe

Dominiek CLAES

De nieuwe regels voor de behandeling van bentonietslib vorm-
den de aanleiding van de Bilzense uitvinding. Bentonietslib is
een mengsel van grond en bentoniet dat vrijkomt bij grote boor-
werken en doorpersingen. “Bentoniet is een grijze, kleiachtige
substantie die met name bij boringen wordt gebruikt om het
boorproces te vergemakkelijken”, weet Ann Van Den Bosch van
adviesbureau EnAdviS. “Het is een natuurlijk product dat samen
met de grond na boringen wordt afgevoerd en hergebruikt.
Maar om te voorkomen dat mogelijke grondverontreiniging daardoor
verspreid wordt, komen er tegen 1 april 2019 nieuwe regels vol-
gens de principes van de traceerbaarheid: de stromen moeten
opgevolgd kunnen worden en systematisch gecontroleerd op
eventuele verontreiniging, onder toezicht van de Grondbank.”

We zijn al vijf jaar aan het
denken om op basis van
bentoniet een
bodemverbeteraar te
ontwikkelen, die ideaal is
voor de landbouw bij lange
droogteperiodes

RONNY HENDRIKX,
CEO RDL

Het zijn die nieuwe regels die de broers
Ronny en Peter Hendrikx van RDL uit
Bilzen aan het denken hebben gezet.
“Bentoniet houdt water namelijk goed
vast en geeft het erg geleidelijk weer
af”, zegt CEO Ronny Hendrikx.
“We zijn al vijf jaar aan het denken om op
basis daarvan een bodemverbeteraar
te ontwikkelen, die ideaal is voor de
landbouw bij lange droogteperiodes.
Nu zijn wij klaar voor de eigenlijke
ontwikkelingsfase.”

Testen

Testen wezen al uit dat de nieuwe bodemverbeteraar de ontwik
keling van de wortels stimuleert en de opbrengst verbetert. Te-
gelijk zijn er minder meststoffen nodig, en dus ook minder stik-
stof. “Testen bij aardappelen leverden een extra rendement van
14,8 procent op, en een verhoging van het zetmeel in de aard-
appelen met 22 procent”, weet Peter Hendrikx.

De ploeg van RDL, met vooraan CEO Ronny Hendrikx.

Om tegen volgend voorjaar klaar te zijn investeert RDL momen-
teel “een paar miljoen” euro in zijn vestiging in Pelt om het
bentoniet uit slib te halen, te controleren en verder op te werken
tot de veelbelovende bodemverbeteraar.

Het bedrijf laat zich voor het traject begeleiden door Vlaio. “Wij
begeleiden de ontwikkeling en wijzen de weg naar steun en sub-
sidies”, zegt bedrijfsadviseur Mieke Martens van Vlaio. Ook de
investeringsmaatschappij LRM gelooft in de plannen van RDL
en kende een Klimop-lening van 250.000 euro toe. “Daarnaast
hebben we een patent voor België genomen en een Europese
bescherming voor een jaar”, aldus Ronny Hendrikx. “Als alles
goed gaat, zijn we binnen een half jaar klaar om het slib te ont-
vangen in een van onze zeven vestigingen in Vlaanderen.”

Bron: HBVL dinsdag 25 september 2018 - Bedrijven